همایش جمع بندی عربی کنکور 99
مهدی اسماعیلی

همایش جمع بندی عربی کنکور 99

در این همایش جمع بندی درس عربی کنکور 99 دکتر مهدی اسماعیلی به بررسی مطالب مهم درس عربی برای داوطلبان کنکور 99 و همچنین بررسی تست های احتمالی در این درس خواهد پرداخت