همایش ریاضیات تیزهوشان
امیر جارچی

همایش ریاضیات تیزهوشان

در این همایش استاد امیر جارچی طی 3 جلسه به بررسی سوالات آزمون های تیزهوشان و نمونه دولتی سال های قبل خواهد پرداخت.

دانش آموزان علاوه بر اینکه در این کلاس شرکت می کنند 2 آزمون جامع مشابه تیزهوشان و 2 آزمون مشابه نمونه دولتی شرکت خواهند کرد.